Details of the future crypto colony on a cruise ship
Details of the future crypto colony on a cruise ship
The Ocean Builders Company bought a cruise ship in order to found a crypto-colony off the coast of Panama. The ship will seek to remain decentralized, but could fall victim ...
Składowanie Bitcoinów: Czy to robią osoby fizyczne o wysokiej wartości netto czy wielomiliardowe firmy?
Składowanie Bitcoinów: Czy to robią osoby fizyczne o wysokiej wartości netto czy wielomiliardowe firmy?
Bitcoin Stockpiling od kilku lat jest "rzeczą" w scenach kryptońskich. Inwestorzy i posiadacze Bitcoinów od 2009 roku gromadzą zapasy lub HODLing Bitcoinów w celu ich sprzedaży, gdy ich wartość wzrośnie. ...